Dom pogrzebowy firmy ARKA Poznań

Co należy wliczyć w koszt pogrzebu?

Może się wydawać, że wydatki związane z pochowaniem bliskiej osoby pokrywa w całości wypłacany po ceremonii zasiłek pogrzebowy. Wszystko jednak zależy od usług na które zdecyduje się rodzina zmarłego, wystawności uroczystości czy cen panujących w danym regionie. Co należy wliczyć w koszt pochówku, a jakie usługi branża funeralna oferuje dodatkowo?

Obowiązkowe i podstawowe koszty związane z usługami zakładu pogrzebowego

Organizując pogrzeb bliskiej osoby w pierwszej kolejności udajemy się do odpowiedniego zakładu pogrzebowego, by ten zajął się praktyczną stroną uroczystości. Mowa tu nie tylko o wyborze trumny czy usługach grabarskich. Zakłady pogrzebowe zajmują się także transportem zwłok do chłodni, przygotowaniem ciała do pogrzebu (ubiorem i podstawową toaletą) i organizacją pochówku na cmentarzu – będziemy musieli zapłacić więc za wykopanie grobu lub pochówek do już istniejącego, spuszczenie trumny do dołu i przykrycie grobu ziemią lub płytą. Trzeba się także liczyć z obowiązkową opłatą za każdy dzień przebywania ciała w chłodni należącej do zakładu pogrzebowego i przewóz trumny karawanem w kondukcie pogrzebowym w dniu pochówku.

Koszty związane z charakterem uroczystości i miejscem pochówku

W zależności od przekonań czy wyznania zmarłego będziemy musieli opłacić mistrza ceremonii lub ponieść koszty związane z pogrzebem katolickim. Opłacie podlega także wykupienie miejsca na cmentarzu. Należy pamiętać, że zarówno w przypadku cmentarzy komunalnych, jak i parafialnych po 20 latach należy wnieść opłatę prolongującą dalszą nietykalność grobu, tak by ustrzec się przed jego likwidacją. Jest ona zależna od wielkości grobu i ilości osób w nim pochowanych.

Dodatkowym elementem uroczystości pogrzebowych jest między innymi oprawa muzyczna – w kościele możemy skorzystać z usług organisty lub poprosić o zagranie na cmentarzu profesjonalnego muzyka. Do kosztów pochówku nie wliczają się najczęściej również wydatki związane z oprawą florystyczną. W niektórych regionach kraju bliscy na własny koszt, niezobowiązująco organizują stypę pogrzebową. Ma ona na celu wspominanie zmarłego w gronie rodziny. Spotkanie odbywa się najczęściej w restauracjach i ma formę poczęstunku.