Dom pogrzebowy firmy ARKA Poznań

Organizacja pogrzebu krok po kroku

Śmierć bliskiej osoby wiąże się zawsze z wyjątkowo bolesną stratą oraz dużym bólem wewnętrznym. Na członkach rodziny zmarłego ciąży obowiązek zorganizowania godnego pogrzebu, co wymaga załatwienia wielu rozmaitych formalności i podjęcia licznych działań. Nie jest to co prawda zadanie łatwe, ale w pełni wykonalne – zwłaszcza jeśli cały proces odbywa się zgodnie z konkretnym planem. Z niniejszego artykułu dowiemy się, jakie kluczowe czynności należy zrealizować.

Zdecydujmy się na cmentarz zlokalizowany jak najbliżej domu

W celu pochowania osoby zmarłej trzeba w pierwszej kolejności zawiadomić lekarza, który stwierdzi zgon, a następnie wystawi odpowiedni dokument poświadczający ten fakt. Alternatywnym działaniem jest wezwanie karetki pogotowia. Kolejny istotny punkt to skontaktowanie się z zakładem pogrzebowym w celu przetransportowania ciała do kostnicy. Pamiętajmy o tym, że może ono być trzymane w domu przez maksymalnie 72 godziny. W momencie nawiązania współpracy z wybranym zakładem wymagane są następujące dokumenty: karta zgonu, dowód osobisty zmarłego i jego numer NIP oraz legitymacja ZUS, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także ostatni odcinek renty bądź emerytury.

Kolejny etap polega na powiadomieniu Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zostanie wystawiony formalny akt zgonu (łącznie z kopiami), potrzebny do uzyskania stosownego zasiłku pogrzebowego oraz ubezpieczenia.

Pozostałe zadania wchodzące w skład takiego procesu, jak organizacja pogrzebu:

– ustalenie z zakładem szczegółów związanych z pochówkiem – chodzi m.in. o datę, wybór cmentarza, trumny i kwiatów, formę przewozu ciała, rodzaj kosmetyki pośmiertnej czy organizację konduktu żałobnego

– złożenie aktu zgonu w kancelarii parafialnej (ewentualnie w zarządzie konkretnego cmentarza)

– zamówienie nekrologu w gazecie (nie jest to wymagane, ale wskazane)

– omówienie z księdzem wszelkich aspektów dotyczących ceremonii (w przypadku pochówku świeckiego jest to mistrz)

– uiszczenie określonej opłaty za pogrzeb

– zorganizowanie stypy dla najbliższej rodziny i znajomych po zakończeniu uroczystości.